PETROL media Czech, a.s.

"Reklamu vidět, slyšet a držet"

Společnost PETROL media Czech, a.s. provozuje největší pohraniční síť velkoplošných LED obrazovek v České republice. Nabízíme vám možnost, jak oslovit až 15.000 potencionálních zákazníků denně, a to za velmi přijatelné ceny. V případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte a kontaktujte některého z našich obchodních zástupců.

PETROL media Czech, a.s, vám nabízí prostor pro vaši reklamu velkoplošných LED obrazovkách, které jsou umístěny na čerpacích stanicích na hraničních přechodech se Spolkovou republikou Německo.

Umístění velkoplošných LED obrazovek je právě jednou z významných výhod tohoto druhu inzerce. Vybrané čerpací stanice jsou velmi frekventované, zákaznící jsou tam proto nuceni setrvat nějaký čas. Jednak než se dostanou se svým automobilem na řadu a následně když čekají, než se nádrž jejich vozidla naplní. Je známo, že čekající lidé jsou ideálními subjekty pro reklamní sdělení, protože není tak těžké upoutat jejich pozornost. A na rozdíl od reklamních poutačů umístěných v okolí silnic, které lidé pouze v rychlosti míjí, jsou na čerpací stanici vystaveni působení reklamního spotu po delší dobu.

Přednosti inzerování na našich LED obrazovkách

  • strategické umístění LED obrazovek
  • možnost oslovit až 15.000 potencionálních zákazníků denně
  • naše síť LED obrazovek je největší pohraniční sítí v České republice
  • spoty na LED obrazovkách běží 24h. denně v 10minutových smyčkách
  • na vnitřních LCD televizích na čerpacích stanicích promítáme stejný spot, který běží na LED obrazovce
  • rychlá aktualizace spotu
  • LED obrazovky podporují ozvučené reklamní spoty
  • možnost podpořit reklamní sdělení tištěnou formou (letáčky, prospekty, vizitky)
  • nízká cena a při inzerci na delší dobu získáte slevu až 10%

Naše LED obrazovky